โขนไทย “ความภูมิใจ” ที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากาก

ศิลปะ และวัฒนธรรม

  • 2019-02-24 02:47:20
เป็นเรื่องที่น่ายินดีชองชาวไทยอย่างยิ่ง เมื่อ “การแสดงโขนในประเทศไทย” หรือ “Khon masked dance drama in Thailand” ได้รับการประกาศให้เป็น “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ” จากการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมครั้งที่ 13 ขององค์กรยูเนสโก ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 ที่เมืองพอร์ตหลุยส์ สาธารณรัฐมอริเชียส
การแสดงที่เต็มไป

ด้วยความเข้มขลัง จากพลังของเหล่านักแสดงที่แฝงกายไว้ใต้เครื่อง แต่งกายและหน้ากาก สื่อสารเรื่องราวการต่อสู้ของฝ่ายธรรมะและอธรรมพร้อมด้วยแสงสี ซุ่มเสียงอันไพเราะของบทกลอนและดนตรีไทย ทั้งหมดนี้คือ “โขนไทย” อีกหนึ่ง ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ทำให้โลกรู้ว่าโขนไทยขึ้นทะเบียนโลกสำเร็จแล้ว

หากใครยังไม่เคยชมการแสดงโขนมาก่อน ก็ต้องลองสักครั้ง เชื่อสิ คุณก็จะได้รับความบันเทิงและความประทับใจจากการแสดงที่งดงามของโขนไทยเช่นเดียวกับที่ทั้งโลกได้รับ
กลับขึ้นด้านบน