การแต่งกายแบบไทย...ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

สาระน่ารู้จากสายด่วน 1765

  • 2019-05-16 09:56:40

“เสื้อผ้า” เป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐาน ที่สำคัญของมนุษย์ทุกคน แต่เสื้อผ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่ง ที่นำมาปกปิดร่างกายหรือให้ความอบอุ่นเท่านั้น เสื้อผ้ายังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ คุณค่า ความเป็นมา กระบวนการต่างๆ และถูกหลอมรวมจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ แต่ละประเทศ และในส่วนของประเทศไทย “ผ้าไทย” ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติอย่างหนึ่งของไทย เนื่องจาก ผ้าไทยมีหลายชนิดและหลากหลายลวดลายซึ่งแต่ละชนิดสามารถสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญและต้องอนุรักษ์อีกอย่างหนึ่งของชาติไทย

ในสมัยก่อนคนไทยส่วนใหญ่จะนิยมใส่ชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ผ้าซิ่น ผ้าฝ้าย เป็นต้น เพราะเป็นผ้าที่แต่ละชุมชนผลิตขึ้นเอง เนื้อผ้าก็ใส่สบายเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย อีกทั้งคนไทยยังถูกบ่มเพาะให้มีความรักนวลสงวนตัว รูปแบบของชุดเสื้อผ้าไทยจึงมีลักษณะที่สุภาพเรียบร้อย สามารถสวมใส่ได้ทุกสถานที่ แต่ด้วยวิวัฒนาการเครื่องจักรที่ทันสมัยและการรับอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ทำให้ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนหันมาสวมใส่ชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่มีดีไซน์ทันสมัยตามยุคตามกระแสมากขึ้น และในทางกลับกันกลุ่มคนที่สวมชุดใส่ผ้าไทยกลับกลาย เป็นวัยผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงอายุ จากสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อดูผิวเผือนอาจคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่เมื่อคิด ให้รอบด้านแล้วจะพบว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศก็ว่าได้ เพราะการที่คนส่วนใหญ่หันไปนิยมสวมใส่ชุดเสื้อผ้าตามกระแสหรือตามแฟชั่นนั้น อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายตามมา เช่น

  1. ปัญหาการสูญหายของเอกลักษณ์ประจำชาติ ในปัจจุบันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าคนไทยส่วนมากไม่นิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือรูปแบบที่สุภาพเรียบร้อยแบบไทยๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากงานพระราชพิธี งานมงคลต่างๆ เนื่องจากคนไทยสมัยปัจจุบันนิยมแต่งกายตามแบบชาติยุโรป และชาติตะวันออก ซึ่งทำให้การแต่งกายแบบอดีตเริ่มเลือนหายไปอย่างมาก ดังนั้นหากคนไทยไม่เริ่มที่จะอนุรักษ์ตั้งแต่ตอนนี้ และแน่นอนว่าในอนาคตลูกหลานของเราอาจจะเหลือเพียงความทรงจำและภาพถ่ายความงดงามของผ้าไทยได้ชื่นชม
  2. ปัญหาการแต่งกายที่ไม่รัดกุมหรือไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ ปัจจุบันแฟชั่นของเสื้อผ้า ในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ แต่แบบที่มักได้ความนิยมมักจะมีลักษณะเป็นเสื้อผ้าน้อยชิ้นหรือรัดรูปสามารถให้ผู้สวมใส่อวดสัดส่วนของร่างกายได้ เช่น กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด เสื้อสายเดี่ยว เป็นต้น ซึ่งเสื้อผ้าแฟชั่นดังกล่าวสามารถสวมใส่ได้ แต่ควรจำกัดแค่บางโอกาสหรือบางสถานที่เท่านั้น เพราะบางสถานที่ต้องมีกฎ ระเบียบ หรือข้อห้ามเกี่ยวกับรูปแบบเสื้อผ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเขตพระราชวัง เขตศาสนสถาน เขตโบราณสถาน หรือส่วนราชการต่างๆ แต่ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่กลับไม่รู้สึกว่าการเข้าเขตสถานที่ดังกล่าวควรจะต้องใส่เสื้อผ้าที่เรียบร้อยรัดกุม เพื่อเป็นการแสดงถึงการให้เกียรติและแสดงความเคารพต่อสถานที่นั้นๆ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญต่างๆ ได้
  3. ปัญหาการคุกคามทางเพศ จากความคุ้นชินในการสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดกุมจนถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ และผู้หญิงเริ่มมีความใจกล้าและมั่นใจในตัวเองสูงกับการสวมเสื้อผ้าโชว์หวิว อีกทั้งผู้ชายในปัจจุบัน ก็มีความยับยั้งชั่งใจน้อยลงทุกที ซึ่งอาจเป็นเพราะการสวมใส่เสื้อผ้าโชว์สัดส่วนของผู้หญิงจะทำให้เกิดความรู้สึกพลุ่งพล่าน ปลุกใจเสือป่าจากบรรดาชายฉกรรจ์ทั้งหลายโดยเฉพาะพวกกลุ่มมิจฉาชีพ สาเหตุดังกล่าว จึงเป็นเหตุนำไปสู่ปัญหาการคุมคามทางเพศหรือการก่อคดีข่มขืนมากขึ้นกว่าในอดีต

จะเห็นได้ว่า ผ้าไทยเป็นเนื้อผ้าที่สวมใส่สบายมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนชาติใด ถ้าเรานำผ้าไทยมาออกแบบให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น แต่คงความสุภาพและเรียบร้อยแบบไทยๆ ไว้ก็เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้ชุดผ้าไทยเป็นที่นิยมมากขึ้น อีกทั้งยังลดปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายลงได้ รวมไปถึงเป็นแบบอย่างที่ดีและยังเป็นการเผยแพร่ ให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของชุดผ้าไทยอีกด้วย ดังนั้นไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปนานเท่าใด คนไทยควรอนุรักษ์และสวมใส่ชุดผ้าไทย เพราะในผ้าหนึ่งผืนไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังแฝงไปด้วยภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน แต่น่าเสียดายมากหากคนไทยไม่ช่วยกันอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยไว้ เราอาจจะมีเพียงแค่คำบอกเล่าเพื่อใช้ถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังและส่งต่อได้แค่เพียงภาพถ่ายของชุดผ้าไทยเท่านั้น....

Find out if it's normal to have cramps during ovulation, on this great post about women's ovulation and fertility.

กลับขึ้นด้านบน