วีดีโอทั้งหมดลำดับ ชื่อวิดีโอ คำอธิบาย ความยาว
1 เช็ค ชัวร์ แชร์ รางวัลชมเชยประกวดคลิปวีดิโอโครงการเด็กไทยไอทีปี4 1 นาที 0 วินาที
2 ใช้สื่ออย่างใส่ใจ รางวัลชมเชยประกวดคลิปวีดิโอโครงการเด็กไทยไอทีปี4 1 นาที 0 วินาที
3 Depend on รองชนะเลิศอันดับสองประกวดคลิปวีดิโอโครงการเด็กไทยไอทีปี4 1 นาที 0 วินาที
4 เพราะแม่ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งประกวดคลิปวีดิโอโครงการเด็กไทยไอทีปี4 1 นาที 0 วินาที
5 Change ชนะเลิศประกวดคลิปวีดิโอโครงการเด็กไทยไอทีปี4 1 นาที 0 วินาที
6 รสชาติสื่อ รสชาติสื่อ (เด็กไทยกับไอทีปี3) 1 นาที 0 วินาที
7 ชินแชร์ ชินแชร์ (เด็กไทยกับไอทีปี3) 1 นาที 1 วินาที
8 เด็กไทยยุคใหม่รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เด็กไทยยุคใหม่รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์(เด็กไทยกับไอทีปี3) 1 นาที 0 วินาที
9 รู้ทันสื่อ รู้ทันภัย รู้ทันสื่อ รู้ทันภัย (เด็กไทยกับไอทีปี3) 1 นาที 0 วินาที
10 จะทำอย่างไร จะทำอย่างไร (เด็กไทยกับไอทีปี3) 1 นาที 2 วินาที
11 เด็กไทยยุคใหม่รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เด็กไทยยุคใหม่รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ (เด็กไทยกับไอทีปี3) 1 นาที 0 วินาที
12 share share (เด็กไทยกับไอทีปี3) 1 นาที 0 วินาที
13 เด็กติดเกม เด็กติดเกม (เด็กไทยกับไอทีปี3) 1 นาที 0 วินาที
14 FAKEBOOK FAKEBOOK (เด็กไทยกับไอทีปี3) 1 นาที 0 วินาที
15 Choose Choose (เด็กไทยกับไอทีปี3) 1 นาที 0 วินาที
16 Valentine's day รักออกแบบได้ ส่งเสริมความรักอย่างสร้างสรรค์ โดย กระทรวงวัฒนธรรม 2 นาที 50 วินาที

 
     
เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ C-Me Safe and Creative Media ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม